JAUNUMI

24/03/2016 - 20:57

Modernizētā maģistrantūras studiju programma paredzēta ķīmijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu,...

31/05/2015 - 23:22

Zemāk pievienotajā prezentācijā ir dots LKI darbības apskats 2015. gadā.

...

20/10/2011 - 10:45

Lasiet par LĶI dalību konferencēs sadaļā konferences.
Šajā mācību gadā LĶI piedalījies tādās...

19/09/2011 - 14:55

Izstādē Riga Food 2011, kas norisinājās no 7. līdz 10. septembrim, piedalījās Lietišķās ķīmijas institūta un Bioloģiski aktīvo savienojumu...

06/09/2011 - 22:03

Sakarā ar lielo interesi par taukvielu kvalitāti Riga Food izstādes laikā no 7. Līdz 10. septembrim Lietišķās ķīmijas institūts (LĶI) piedāvās...

PAR LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS INSTITŪTU

LR IZM reģistrācijas Nr 321091

''Lietišķās ķīmijas institūts'' ir atbildīgs un nodrošina studiju programmas „Ķīmija” visas pakāpes: bakalaura, maģistra un doktora studijas, kā arī nodrošina daudzu bāzes izglītības studiju priekšmetu realizāciju MĶF studiju programmās “Ķīmijas tehnoloģija” un “Materiālzinātne”.
Praktiski visās RTU studiju programmās ir studiju priekšmeti: „Vispārīgā ķīmija”, „Inženierķīmija” vai „Lietišķā ķīmija” kuru apmācību 1.kursa neķīmijas studiju programmu studentiem arī nodrošina LĶI.

LĶI...

KVALIFIKĀCIJAS DARBU TĒMAS

Nelineāru hromoforu un luminoforu sintēze un īpašības
Grafēna iegūšanas un modificēšanas metodes
Mazmolekulāro stiklu hromofori un luminofori
Ārstniecisko vielu un mērķa olbaltumvielu sadarbības pētījumi ar KMR metodi(darbs LOSI)
Biodīzeļdegvielas sintēzes procesa optimizācija. (Heterogēnie katalizatori, sintēze bez glicerīna)
Ogļūdeņražu sintēze no augu eļļas
2. Paaudzes biodegvielu sintēzes tehnoloģijas. Biomasas pirolīze, hidrotermālā un solvotermālā sašķidrināšana. Katalizatoru ieguve, raksturošana un izmantošana.
Glicerīna katalītiska oksidēšana

DOKTORA DARBU TĒMAS

Fotonikas un optoelektronikas ierīču materiāliem...
Organisko gaismu izstarojošo diožu (OLED)...
Jonu selektīvās membrānas kā d-elementu ķīmiskie...
Rūpniecisko atkritumu reciklēšana
Nelineārie optiskie hromofori 2-benziliden-1,3-...
Nelineārie optiskie hromofori 2-N-piridinij-1,3-...
Dendronizētu nelineāro optisko hromoforu sintēze...
Jaunu ftalocianīnu sintēze un pētījumi

TELPAS UN IEKĀRTAS

Hromatogrāfs sintēzes laboratorijā
Destilācijas iekārta
Viskozimetrs
Eļļojošo īpašību noteikšanas iekārta
Termogravimetrija un DSC