JAUNUMI

24/09/2019 - 15:36

Zinātniskās ekselences centru veidošanas ietvaros institūtā atklāta jauna laboratorija, kurā studentiem un zinātniekiem būs iespēja izstrādāt...

24/03/2016 - 20:57

Modernizētā maģistrantūras studiju programma paredzēta ķīmijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu,...

31/05/2015 - 23:22

Zemāk pievienotajā prezentācijā ir dots LKI darbības apskats 2015. gadā.

...

20/10/2011 - 10:45

Lasiet par LĶI dalību konferencēs sadaļā konferences.
Šajā mācību gadā LĶI piedalījies tādās...

19/09/2011 - 14:55

Izstādē Riga Food 2011, kas norisinājās no 7. līdz 10. septembrim, piedalījās Lietišķās ķīmijas institūta un Bioloģiski aktīvo savienojumu...

PAR LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS INSTITŪTU

LR IZM reģistrācijas Nr 321091

''Lietišķās ķīmijas institūts'' ir atbildīgs un nodrošina studiju programmas „Ķīmija” visas pakāpes: bakalaura, maģistra un doktora studijas, kā arī nodrošina daudzu bāzes izglītības studiju priekšmetu realizāciju MĶF studiju programmās “Ķīmijas tehnoloģija” un “Materiālzinātne”.
Praktiski visās RTU studiju programmās ir studiju priekšmeti: „Vispārīgā ķīmija”, „Inženierķīmija” vai „Lietišķā ķīmija” kuru apmācību 1.kursa neķīmijas studiju programmu studentiem arī nodrošina LĶI.

LĶI...

KVALIFIKĀCIJAS DARBU TĒMAS

Nelineāru hromoforu, luminoforu un elektrovadošo slāņu komponentu sintēze fotonikai, to īpašību pētījumi un izmantošanas iespējas OLED, saules elementos, lāzeros un holgrāfiskos materiālos.
Grafēna oksīdu un grafēnu iegūšana un izmantošana.
Fišera – Tropša ogļūdeņražu sintēze un CO2 konversija ķīmiskos produktos, izmantojot oriģinālus katalizatorus un programmējamu gāzu reakciju pētīšanas sistēmu uz reaktora Microactivity EFFI un 2 GC bāzes pilnai reakcijas produktu kontrolei.
Nanokatalizatoru sintēze uz sakārtotiem mezoporainiem nesējiem, toraksturošana.
Biodīzeļdegvielas sintēze no rapšu eļļas interesterifikācijas un transesterifikācijas reakcijās.
Ogļūdeņražu sintēze no augu eļļas.
Biomasas katalītiskā pirolīze, hidrotermālā un solvotermālā sašķidrināšana kā ogļūdeņražu sintēzes metode. Analītisko TG-FTIR un Pyr-GC-MS metodežu izmantošanu.
Biodegvielu un jaukto degvielu kvalitātes nodrošināšana

DOKTORA DARBU TĒMAS

Uzmanību!

TELPAS UN IEKĀRTAS

Gāzu reakciju pētīšanas iekārta
Microactivity EFFI
Pirolīzers GC-MS
Perkin Elmer atomu absorbcijas spektrometrs
Waters augstas efektivitātes šķidrumu hromatogrāfs-masspektrometrs  ( HPCL-MS)