Sekmīgi aizstāvēti 10 bakalauru un 4 maģistru darbi

20.06.11. Vispārējās ķīmijas katedras studenti atskaitījās par paveikto: 10 sekmīgi aizstāvēti bakalauru darbi, 4 maģistru darbi. Foto galerija.
Komisija ar atzīmi 10 (izcili) novērtēja 2 bakalaura darbus un 2 maģistru darbus.
No bakalauru darbiem ar atzīmi 10 tika novērtēts Alona Lenda darbs, darba vadītājs - Dr.habil.chem. E. Liepiņš un Jekaterinas Sirotkinas darbs, ar darbu vadītājiem Dr.habil.chem. V.Kamparu un Dr.chem. J. Kreicbergu.
No maģistra darbiem ar atzīmi 10 (izcili) tika novērtēts Tatjanas Beresņevas darbs, darba vadītājs - Dr.habil.chem. E. Ābele, kā arī Jūlijas Višņevskas darbs, darba vadītājs - Dr.habil.chem. E. Ābele.
Ar izcilu atzīmi novērtētajiem studentiem ir arī vairākas starptautiski atdzītas zinātniskās publikācijas.