IESKATS 2011. GADA BAKALAURU UN MAĢISTRU DARBU AIZSTĀVĒŠANĀ

Maģistru darbu aizstāvēšana
Maģistru darbu aizstāvēšana
Maģistru darbu aizstāvēšana
Maģistru darbu aizstāvēšana
Maģistru darbu aizstāvēšana
Bakalauru darbu aizstāvēšana
Bakalauru darbu aizstāvēšana
Bakalauru darbu aizstāvēšana
Bakalauru darbu aizstāvēšana