LĶI PIEDALĀS KONFERENCĒ HORVĀTIJĀ

LĶI piedalā konferencē Horvātijā
Lietišķais ķīmijas institūts konferencē Horvātijā

RIGA FOOD 2011

Riga Food 2011
Riga Food 2011

TELPAS UN IEKĀRTAS

Hromatogrāfs sintēzes laboratorijā
Destilācijas iekārta
Viskozimetrs
Eļļojošo īpašību noteikšanas iekārta
Termogravimetrija un DSC