INFORMĀCIJA MEDIJIEM

„Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģijas biodīzeļdegvielas ražošanai”

2010. g. 10. decembrī RTU aģentūra „RTU Neorganiskās ķīmijas institūts” noslēdza vienošanos Nr. 2010/0304/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/087 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģijas biodīzeļdegvielas ražošanai” īstenošanu. Projekta mērķis ir kompleksi pilnveidot biodīzeļdegvielas...