INFORMĀCIJA STUDENTIEM

Studiju darbu noformēšana
Nolikums bakalaura darbam
Ieteicamie ķīmisko terminu tulkojumi no angļu valodas
Ieteicamie vārdu reakciju un reaģentu nosaukumi latviešu valodā
Maģistrantūras nolikums
Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums
Bakalaura darba noformēšanas paraugs
Atestācijas grafiks
Prezentācijas veidlapa doktorantiem
Prezentācijas veidlapa zinātniskā grāda pretendentiem