BAKALAURA UN MAĢISTRA DARBU TĒMAS 2013. GADĀ

I.ORGANISKIE MATERIĀLI FOTONIKAI UN OPTOELEKTRONIKAI (OLEDI, FV, HOLOGRĀFIJAS MATERIĀLI)
Nr. Tēmas nosaukums Eksperimentālo pētījumu vadītāji Telpas Nr.
1 Nelineāru hromoforu un luminoforu sintēze un īpašības

V.Kampars
V.Kokars
M.Roze
P.Pastors
M.Plotniece
M.Utināns

464 442 443 325 419 417
2 Grafēna iegūšanas un modificēšanas metodes

V.Kampars
V.Kokars
M.Utināns

464 442 417
3 Mazmolekulāro stiklu hromofori un luminofori

V.Kokars

442
II. ĀRSTNIECISKO VIELU IEDARBĪBAS MEHĀNISMU PĒTĪJUMI
Nr. Tēmas nosaukums Eksperimentālo pētījumu vadītāji Telpas Nr.
4 Ārstniecisko vielu un mērķa olbaltumvielu sadarbības pētījumi ar KMR metodi(darbs LOSI)

E.Liepiņš
K.Jaudzems

LOSI
IV. BIODEGVIELU RAŽOŠANA UN DEGVIELU KVALITĀTE
Nr. Tēmas nosaukums Eksperimentālo pētījumu vadītāji Telpas Nr.
5 Biodīzeļdegvielas sintēzes procesa optimizācija. (Heterogēnie katalizatori, sintēze bez glicerīna)

V.Kampars
K.Māliņš

464 444
6 Ogļūdeņražu sintēze no augu eļļas

V.Kampars
R.Mūrnieks

464 437
7 2. Paaudzes biodegvielu sintēzes tehnoloģijas. Biomasas pirolīze, hidrotermālā un solvotermālā sašķidrināšana. Katalizatoru ieguve, raksturošana un izmantošana.

V.Kampars
K.Māliņš
R.Mūrnieks

464 444 437
8 Glicerīna katalītiska oksidēšana

S.Čornaja

351
9 Biodīzeļdegvielu un jaukto degvielu īpašību kontrole un nodrošināšana

V.Kampars

464
VI. ORGANISKĀS UN FIZIKĀLĀS ĶĪMIJAS AKTUĀLAS PROBLĒMAS
Nr. Tēmas nosaukums Eksperimentālo pētījumu vadītāji Telpas Nr.
10 Heterocikliskus aizvietotājus saturošu o- un p-hinonu sintēze

N.Batenko

418
11 Polihidroksisavienojumu katalītiska oksidēšana un reakciju mehānisms

S.Čornaja

351