DEGVIELU KVALITĀTES KONTROLES UN PĒTĪJUMU LABORATORIJA

Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorija veic zinātniski-tehniskus pētījumus, kā arī nodrošina atsevišķus pakalpojumus degvielu testēšanas jomā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Tās galvenais pētījumu virziens ir ķīmisko un termoķīmisko procesu pilnveidošana atjaunojamo energoresursu izmantošanai degvielu ieguvei, īpašu uzmanību veltot šķidro degvielu sintēzei transporta sektoram, kā arī iegūto biodegvielu un jaukto degvielu kvalitātes kontrolei un kvalitātes nodrošināšanai. Ķīmisko un termoķīmisko procesu pilnveidošana ietver arī jautājumus par izejvielu sagatavošanu, ķīmisko un termoķīmisko pārstrādes procesu realizāciju un blakusproduktu izmantošanu.
Labotatorija ir apgādāta ar modernām hromatogrāfijas, spektroskopijas, termisko un specifisko degvielu raksturojumu noteikšanas iekārtam biomasas un citu izejvielu un dažādu degvielu veidu raksturošanai, vidēju temperatūru (biodīzeļa sintēze no visiem izejvielu veidiem) un augstu temperatūru (biomasas pirolīze un gazifikācija) nekatalītisku un katalītisku sintēzes procesu pētījumu nodrošināšanai. Laboratorijas tehniskais nodrošinājums ļauj tai piedalīties visai atšķirīgu pētniecisku projektu realizācijā. Tās tehniskās iespējas turpinās palielināties Valsts nozīmes pētniecības centru programmas realizācijas rezultātā.

Kontaktpersona: Valdis Kampars
Telefons: +371 29230958
e-pasts: kampars [at] ktf [dot] rtu [dot] lv