ZINĀTNISKĀ TEMATIKA

LĶI svarīgāko zinātnisko pētījumu tematika

1. Biodegvielu ražošana un kvalitātes nodrošināšana

 • Biodīzeļdegvielas sintēze, attīrīšana un kvalitātes nodrošināšana. Izejvielu bāzes paplašināšana. Jauni katalizatori un metodes.
  Blakusproduktu izmantošana. Glicerīna pārstrādes procesi. / Valdis Kampars /
 • Termoķīmiskie
  procesi mežsaimniecības un lauksaimniecības biomasas pārstrādei. / Valdis Kampars /

2. Fotonikas un optiskās informācijas ieraksta materiāli

 • Nelineārie optiskie hromofori, luminofori, n- un p-vadošo slāņu komponenti, polimēri elektroptiskie materiāli. / Valdis Kampars /
 • Nelineārie un fluorescē-jošie
  moleku-lārie stikli / Valdis Kokars /
 • Materiāli augsta blīvuma optiskās informācijas ierakstam. / Valdis Kokars /

3. Hetero-ciklisku 1,4-benzohi-nonu sintēze

 • Savieno-jumi
  ar iespējamu pretvēža
  aktivitāti. / Raimonds Valters /

4. Otrreizējo izejvielu izmantošana

 • Rūpniecisko atkritumu reciklēšana. / Ineta Rozenštrauha /

5. Pārtikas piedevas

 • Plānots
  attīstīt