PĒTĪJUMU VIRZIENI

Lietišķās ķīmijas institūts uzsāk pētījumus par 2.paaudzes biodegvielām

Lietišķās Ķīmijas institūts (LĶI), kura sastāvā ir arī Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorija, līdz šim nodarbojās ar degvielu kvalitātes kontroles un nodrošināšanas jautājumiem un biodīzeļdegvielas ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanu, veicot rapšu eļļas alkilesteru sintēzes procesa, kā arī biodīzeļdegvielas ieguves blakus produkta – glicerīna un rapšu eļļas ieguves blakus produkta – rapšu raušu jaunu izmantošanas iespēju sistemātiskus pētījumus. Šos pētījumus plānots turpināt un to realizācijai saņemts ESF 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” finansējums.

Neskatoties uz pietiekami plašo esošo pētījumu apjomu, šogad tiek uzsākts jauns pētījumu virziens. Izmantojot uzkrāto pieredzi un pakāpeniski pilnveidoto tehnisko nodrošinājumu, valsts Enerģētikas programmas ietvaros LĶI šogad uzsāk tādu biomasas termoķīmiskās pārstrādes procesu pētījumus kā pirolīze un gazifikācija. Šie procesi pieder biodegvielu pārstrādes 2. paaudzes tehnoloģijām, kas ļauj būtiski paplašināt izejvielu bāzi.

Šīs tehnoloģijas ir universālas, bet ievērojami sarežģītākas nekā biodīzeļdegvielas ražošana, un var tikt izmantotas arī ļoti augstvērtīgu benzīnu un dīzeļdegvielu ražošanai. Tās izraisa gan lielu teorētisku, gan lielu praktisku interesi, tādēļ jau pētījumu uzsākšanas stadijā notiek sarunas ar uzņēmējiem par sadarbību šādu tehnoloģiju reālā izmantošanā.

Jādomā, ka ne mazāku interesi šīs tehnoloģijas radīs Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentu vidū, kuriem radīsies iespēja veikt laboratorijas pētījumus un faktiski arī nodrošināt gan šo pētījumu, gan ražošanas attīstību nākotnē.

LĶI direktors, profesors V.Kampars