STUDENTU PĒTĪJUMI

Vārds, Uzvārds Kurss Vadītāji Tēma
A.Sproģe M.Drille
A.Pisarjonoks M.Drille Solifenacīna sukcināta hromatogrāfiskās metodes izstrāde
Bērziņa Guna 2. kursa maģistrants V.Kampars, M.Plotniece Ftaloilpaliekā alkilaizvietotu DMABI analogu sintēze un īpašības
Bērziņš Mikus 4. kurss bakalaura studijās I.Rozenštrauha Notekūdeņu dūņas saturoši stiklkeramiski materiāli
Bērziņš Ritvars 1. kursa maģistrants V. Kokars Azogrupu saturošu šķidro kristālu sintēze un īpašības
Birska Ilze 3. kurss bakalaura studijās M. Roze Glicerīna alkilēteru iegūšana
Brinks Jānis 4. kurss bakalaura studijās K.Māliņš, V.Kampars Biodīzeļdegvielas sintēze no brīvās taukskābes saturošām izejvielām
Cauna Inga 4. kurss bakalaura studijās R.Valters, N.Batenko 1,2-Hinonu atvasinājumu sintēzes metodes
Čeirāne Kristīne 4. kurss bakalaura studijās K.Māliņš, V.Kampars Biodīzeļdegvielu īpašību maiņa atkarībā no spirta paliekas struktūras
Cīrule Karīna 4. kurss bakalaura studijās L.Laipniece, V.Kampars, R.Kampare Ziemas dīzeļdegvielas ķīmiskā sastāva analīze un īpašību maiņa biodīzeļdegvielas satura palielināšanas rezultātā
Golubeva Evita 2. kursa maģistrants V.Kampars Rapšu raušu un salmu ekstrakcija
I.Matvejeva M.Drille Infrasarkanās spektroskopijas Furjē metodes lietošanas iespējas dažu vides parametru testēšanā
Kriviča Tatjana 2. kursa maģistrants M.Roze Šķīstošu ftalocianīnu sintēze
Laipniece Lauma 2. kursa doktorants V. Kampars Dendronizētu nelineāro optisko hromoforu sintēze un pētījumi
Lazdoviča Kristīne 2. kursa doktorants V.Kampars Termoķīmiskie procesi biomasas pārstrādē
Liepiņa Līga 4. kurss bakalaura studijās K.Lazdoviča, V.Kampars Kviešu salmu pirolīzes prozesa pētījumi ar TG-FTIR
Lodiņš Edmunds 2. kursa doktorants I.Rozenštrauha Stiklkeramikas kompozītmateriāli no rūpniecikajiem atkritumiem
Markova Daiga 3. kurss bakalaura studijās S.Čornaja Propāndiola katalītiskā oksidēšana ar molekulāro skābekli
Misiņa Elīna 3. kurss bakalaura studijās V.Kokars Barbitūrskābes atvasinājumu aktīvās metilēngrupas kondensācijas reakcijas
Moskaļuka Jūlija 2. kursa maģistrants V.Kampars, Z.Šustere Rapšu eļļas interesterifikācija ar metilformiātu
Mūrnieks Raimonds 2. kursa maģistrants V.Kampars Rapšu eļļas hidrogenēšana
Neibolte Ilze 4. kurss bakalaura studijās V.Kampars, M.Plotniece Jauni hromofori un luminofori uz 2-aceti-1,3-lindandiona
Pastore Sabīne 3. kurss bakalaura studijās L.Laipniece, V.Kampars Nelineāri optisko azohromoforu sintēze no 2-amino-5-nitrofenola
Popova Oļesja R.Valters, N.Batenko Ar heterocikliem kondensētu 1,4-hinonu sintēzes metodes
Pucirius Toms 3. kurss bakalaura studijās V.Kokars 2,6-Dialkil-4H-pirān-4-ona un 1-alkil-2,6-dialkilpiridīn-4 (1H)-ona atvasinājumu sintēze un kondensācijas reakcijas
R. Lisovesa 3. kurss bakalaura studijās M.Roze Glicerīna oksidēšana ar ūdeņraža peroksīdu
Rubina Elīna M.Plotniece, V.Kampars Hromoforu sintēze trifenilamīna nitrēšanas raekcijā
Siltāne Karīna 3. kurss bakalaura studijās V.Kokars Cianoetiķskābes atvasinājumu kondensācijas reakcijas ar karbonilsavienojumiem
Sosins Guntis 2. kursa maģistrants I.Rozenštrauha Notekūdeņu dūņu un atkritumu stikla reciklēšanas iespējas
Spalve Karīna 4. kurss bakalaura studijās V.Kampars, P.Pastors 2-(Piridinilmetilēn)-1,3-indandionu sintēze un īpašības
Sproģe Elīna 2. kursa maģistrants S.Čornaja Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli Pt saturošo uznesto katalizatoru klātbūtnē
Stepanova Olga 2. kursa maģistrants S.Čornaja Glicerīnskābes, pienskābes un ketomalonskābes iegūšana no glicerīna katalitiskās oksidēšanas procesos
Survila Sergejs 4. kurss bakalaura studijās I.Rozenštrauha Ūdeņu attīrīšanas dūņu reciklēšana
Šustere Zane 2. kursa doktorants V.Kampars Lipīdu interesterifikācijas reakcijas ar dažādiem karbonskābju esteriem biodīzeļa paraugu analīzes ar infrasarkanās spektrometrijas palīdzību un gāzu hromatogrāfiju
Teivena Kristīne 2. kursa maģistrants V.Kampars, M.Plotniece Jauni IPB atvasinājumi un IPB saturoši polimēri
Traskovskis Kaspars 2. kursa doktorants V.Kokars Fotonikas un optoelektronikas ierīču materiāliem perspektīvu amorfo organisko savienojumu sintēze un īpašības
Zariņš Elmārs 2. kursa doktorants V.Kokars Organisko gaismas izstarojošo diožu (OLED) fotoaktīvajam slānim izmantojamo luminoforo un citu fotorefraktīvo savienojumu sintēze un īpašības