TELPAS UN IEKĀRTAS

Lietišķās ķīmijas institūts. Infrastruktūra.

RTU Lietišķās ķīmijas institūta rīcībā ir studiju procesa nodrošināšanas un sekojošas pētniecības laboratorijas, kurās tiek realizēts arī studiju process:

  • sintēzes laboratorijas ar nepieciešamo aprīkojumu vairāk nekā 300 m2 platībā un iekārtām: autoklāvi, mikroviļņu un ultraskaņas sintezatori, preparatīvais hromatogrāfs Biotage, rotācijas liešanas iekārta;
  • spektroskopijas laboratorijas ar nepieciešamo aprīkojumu vairāk nekā 87 m2 platībā un iekārtām: PerkinElmer atomu absorbcijas spektrometru, Rentgenfluorescences spektrometru Spectro iQ, PerkinElmer LAMBDA 650 UVVis spektrometru ar150 mm integrējošo sfēru, PerkinElmer FTIR spektrometru SPECTRUM 100 ar dimanta UATR, PerkinElmer NIR spektrometru ar optisko zondi, PerkinElmer L 45 luminescences spektrometru, NICOLET FTIR spektrometru;
  • hromatogrāfijas laboratorijas ar nepieciešamo aprīkojumu 89 m2 platībā un iekārtām: gāzes hromatogrāfi, Waters šķidruma hromatogrāfijas- masspektrometrijas sistēma ar kvadrupola masspektrometru WATERS Alliance EMD 1000;
  • degvielu laboratorijas ar nepieciešamo aprīkojumu vairāk nekā 69 m2 platībā un iekārtām: benzīna un biodīzeļa sastāva, CFPP, uzliesmošanas temperatūras, tvaika spiediena, frakciju analīzes, eļļojošo īpašību, viskozitātes , oksidēšanās stabilitātes , ūdens satura u.c. degvielu raksturojumu noteikšanai;
  • pārtikas laboratorija ar nepieciešamo aprīkojumu 53 m2 platībā un iekārtām termiskai analīzei STA6000, digitālo kalorimetru un digitālo polarimetru.

Apskatīt galeriju ''Telpas un iekārtas''

Infrastruktūra joprojām tiks būtiski modernizēta, nodrošinot iespējas strādāt ar mūsdienīgām sintēzes un analīzes iekārtām.