UZŅEMŠANA

Informācija par uzņemšanu -

Katedras saņemtais plānotais budžeta vietu skaits maģistratūras studijām studiju programmā „Kīmija” 2011.gadā 7, bet 2012.gada uzņemšanai 13.

Izmaiņas var tikt panāktas tikai pamatojoties uz reāliem pretendentiem, tādēļ pretendentiem nepieciešams pārrunāt uzņemšanas jautājumus ar studiju programmas direktoru profesoru V.Kamparu.