NEPIECIEŠAMI DARBINIEKI:

  • Visu līmeņu mācību spēki ķīmijas nozares studiju priekšmetos;
  • Tehniskais personāls studiju priekšmetu nodrošināšanai, izmantojot modernas iekārtas;
  • Akadēmiskais personāls zinātniskā darba veikšanai (spektroskopija, hromatogrāfija, termiskā analīze, nelineāro hromoforu raksturojumi, organiskā sintēze, katalītiskie un termoķīmiskie procesi, biodegvielu ražošana, otrreizējo izejvielu izmantošana)
  • Projektu administrators

VAKANCES

Piedāvā apmaksātu darbu par zinātnisko projektu tematiku.

Apmaksa atkarīga no kvalifikācijas un darba apjoma.
Darba rezultāti ir izmantojami kvalifikācijas darba sagatavošanai.